Ik zoek werk in een andere functie

Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over de verschillende functies die mogelijk zijn op een basisschool en waar steeds meer vraag naar is.
Kijk welke functie bij je past!

Home » Andere functies

Onderwijsassistent

Als onderwijsassistent ben je een extra paar handen voor de leerkracht en werk je samen om de kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Je houdt van aanpakken, bent flexibel en straalt uit dat je plezier hebt in het werken met kinderen!
Lees meer...

Leraarondersteuner

De lerarenondersteuner op een basisschool voert ondersteunende taken in het onderwijs en leerlingbegeleiding uit onder de verantwoordelijkheid van een leraar, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding en neemt deel aan professionalisering.
Lees meer...

Intern begeleider

De intern begeleider die in het primair onderwijs werkt is belast met de inrichting en het functioneren van de structuur van ondersteuning voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. De intern begeleider basisonderwijs levert een bijdrage aan de ontwikkeling van...
Lees meer...

Administratief medewerker

De administratief medewerker verricht administratief ondersteunende werkzaamheden, doet de leerlingadministratie en verricht soms ook financieel-administratieve taken en soms ook receptiewerkzaamheden.
Lees meer...

Conciërge

De conciërge verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, verricht ondersteunende werkzaamheden en zorgt mede voor de sociale veiligheid binnen de basisschool.
Lees meer...

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

De vakleerkracht verzorgt gymlessen en andere bewegingsactiviteiten op de basisschool.
Lees meer...

Vakleerkracht beeldende vorming

Als vakleerkracht beeldende vorming stimuleer je het werken met handen, hoofd en fantasie. Je kan de praktische uitvoering van beeldend vormingslessen goed uitleggen. De vakleerkracht beeldende vorming verzorgt de creatieve lessen op de basisschool.
Lees meer...

Specialist

Ben je specialist in een specifiek vakgebied? En wil je deze inzetten in het basisonderwijs door groepjes of hele groepen te begeleiden in jouw vak? Denk aan drama, muziek, meerbegaafdheid, talen, techniek.
Lees meer...

Directie

De directeur basisschool heeft de integrale leiding van de school waaronder de verantwoordelijkheid voor het operationele management (inclusief de bedrijfsvoering), de ontwikkeling van het onderwijsbeleid en de onderwijsprogrammering én het leidinggeven.
Lees meer...

VEEL MOGELIJKHEDEN IN AMSTERDAM

DE BREDE SELECTIE van openbaar primair onderwijs Amsterdam heeft altijd vacatures voor leerkrachten voor vervangingen. Lange of korte vervanging, het kan allemaal. Wil je vastigheid? Prima. Wil je juist flexibel zijn in je agenda? Ook helemaal goed. Vanuit DE BREDE SELECTIE is er veel doorstroming naar reguliere vaste banen op onze scholen. Leerkrachten, lio-er’s, vakleerkrachten, onderwijsassistenten, herintreders en senioren zijn welkom! Maar ook hebben we regelmatig plek voor vakleerkrachten, IB-ers, administratieve ondersteuning en conciërges.

voor_iedereen