Administratief medewerker

Home » Andere functies » Administratief medewerker

Functie Administratief medewerker bij DE BREDE SELECTIE in Amsterdam
De administratief medewerker verricht administratief ondersteunende werkzaamheden, doet de leerlingadministratie en verricht soms ook financieel-administratieve taken en soms ook receptiewerkzaamheden.
Welke taken kunnen bij de functie van administratief medewerker horen?
Administratieve ondersteuning
• behandelt ingekomen en uitgaande post;
• bereidt vergaderingen en besprekingen administratief voor
• typt en werkt aangeleverde (handgeschreven en/of onvolledige) conceptteksten uit en controleert daarbij de lay-out en het taalgebruik
• notuleert vergaderingen en werkt de notulen uit
• verwerkt op aanwijzing administratieve gegevens op formulieren en in diverse overzichten
• verwerkt/muteert diverse soorten van gegevens in de leerlingenadministratie.
Financieel/cijfermatige werkzaamheden
• stelt cijferoverzichten ten behoeve van statistische bewerkingen op
• beheer het NAW-bestand van debiteuren en crediteuren
• bereidt documenten die door het administratiekantoor moeten worden verwerkt voor.
Receptie-activiteiten
• verstrekt mondeling (telefonisch) inlichtingen aan ouders/verzorgers en leraren over algemene administratieve aangelegenheden
• administratieve aangelegenheden
• verstrekt informatie aan ouders/verzorgers en leerlingen over administratieve regelingen.
Kennis en vaardigheden
• kennis van administratieve voorschriften en procedures
• correcte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• bekend met leerlingvolgsystemen zoals Parnassys
• inzicht in de mogelijkheden van tekstverwerkingsprogramma’s
• inzicht in de organisatie en werkwijze van de school; verstrekt informatie aan ouders/verzorgers en leerlingen over administratieve regelingen.
• vaardigheid in het uitwerken en opmaken van tekstmateriaal, overzichten, tabellen, schema’s, grafieken, e.d.
• goed kunnen samen werken
• flexibele houding
• actieve en enthousiaste uitstraling
• vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden.
Welk diploma is nodig voor de functie van administratief medewerker?
• minimaal MBO niveau 3 in een administratieve richting

Solliciteer DBS

  • Upload CV
  • Formulieren zonder motivatie en C.V. worden niet in behandeling genomen

Kom je er niet
helemaal uit?

Neem contact op met
DE BREDE SELECTIE

info@debredeselectie.nl
020 - 820 34 70