Conciërge

Home » Andere functies » Conciërge

De conciërge verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, verricht ondersteunende werkzaamheden en zorgt mede voor de sociale veiligheid binnen de basisschool.
Welke taken kunnen bij de functie conciërge horen? 
• Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris
• signaleert (ver)storingen en verhelpt eenvoudige gebreken
• neemt, hoort klachten van technische aard aan
• geeft klachten van technische aard door of meldt (ad hoc) situaties (bijv. tijdens controle rondes)
• legt administratieve gegevens samenhangend met de te verrichten technische taken vast
• verstrekt informatie aan personeelsleden over doel, doorlooptijden e.d. van werkzaamheden.
• Voert facilitaire taken uit zoals materiaal klaarzetten, artikelen bestellen, koffie/thee zetten, eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden, kopieerwerkzaamheden
• Spreekt kinderen aan bij ongewenst gedrag conform interne gedragsregels
• neemt meldingen van ziekte, te laat komen e.d. aan
• BHV
Kennis en vaardigheden zijn er nodig voor de functie conciërge bij DE BREDE SELECTIE in Amsterdam?
• praktisch gerichte kennis in het omgaan met apparaten en de toepassingsmogelijkheden ervan
• vaardigheid in het oplossen van problemen bij klachten, storingen en onderhoud

• vaardigheid in de omgang met leerlingen bij ordeverstoringen passend binnen de daartoe gemaakte afspraken en schoolregels.

Welk diploma is nodig voor conciërge? 
• technische opleiding en/of pedagogische opleiding
• BHV-diploma (of bereidheid om die te behalen)

Solliciteer DBS

  • Upload CV
  • Formulieren zonder motivatie en C.V. worden niet in behandeling genomen

Kom je er niet
helemaal uit?

Neem contact op met
DE BREDE SELECTIE

info@debredeselectie.nl
020 - 820 34 70