Leraarondersteuner

Home » Andere functies » Leraarondersteuner

Welke taken horen bijvoorbeeld bij de functie van leraarondersteuner?

Ondersteuning onderwijs en leerlingbegeleiding
• voert mede repeterende en routinematige lestaken uit en begeleidt (groepen) leerlingen;
• draagt bij aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen
• stimuleert en begeleidt mede de sociale vaardigheden van leerlingen;
• structureert, organiseert en plant de activiteiten van leerlingen in     homogene en heterogene groepen
• kijkt mede na en corrigeert onderwijsactiviteiten van leerlingen;
• houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing en speelt er in de les op in;
• signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt deze aan de orde bij de leraar;
• de leraarondersteuner begeleidt leerlingen op basis van instructie, aan de hand van handelingsplannen
• houdt de voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij en bespreekt deze     met de leraar;
• assisteert en participeert bij gesprekken van de leraar met de ouders   tijdens de ouderavonden;
• bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;
• houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zonodig uit.

Kennis en vaardigheden
• theoretische en praktische didactische en pedagogische kennis en   vaardigheden;
• de leraarondersteuner heeft kennis van de leerstof;
• inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;
• invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
• vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden.
• Zelfstandig taken kunnen uitvoeren

Welk diploma is nodig voor het werken als leraarondersteuner bij DE BREDE SELECTIE in Amsterdam?
• Pedagogische opleiding op HBO niveau (diploma behaald)
• Ook leerkrachten met Pabo-diploma die niet meer zelfstandig een klas willen leiden, maar wel hun pedagogische-en didactische vaardigheden willen inzetten zijn welkom.

Solliciteer DBS

  • Upload CV
  • Formulieren zonder motivatie en C.V. worden niet in behandeling genomen

Kom je er niet
helemaal uit?

Neem contact op met
DE BREDE SELECTIE

info@debredeselectie.nl
020 - 820 34 70