Onderwijsassistent

Home » Andere functies » Onderwijsassistent

Wat doe je als onderwijsassistent?

De onderwijsassistent ondersteunt de leraar in het basisonderwijs bij het verrichten van routinematige onderwijsinhoudelijke taken, levert een praktische/organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement en neemt deel aan professionalisering.

Welke taken horen bijvoorbeeld bij de functie van onderwijsassistent?

 • De onderwijsassistent ondersteunt de leraar in het basisonderwijs bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken.
 • Begeleidt individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leraar instructie hebben ontvangen.
 • Begeleidt leerlingen bij de verwerving van vaardigheden
 • Inspireert leerlingen tot luisteren, op te ruimen, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d.
 • Houdt leerlingen in de gaten tijdens les, pauzes en spel en corrigeert gedrag.
 • Helpt leerlingen bij expressie-activiteiten.
 • Assisteert bij het samenwerken van leerlingen, het groepswerk en het werken in hoeken.
 • De onderwijsassistent ziet toe op het zelfstandig werken van leerlingen.
 • Begeleidt individuele leerlingen bij taal en/of rekenen.
 • Signaleert problemen en bespreekt deze met de leraar
 • Helpt bij de uitvoering van handelingsplannen voor leerlingen.
 • Richt het leslokaal in, maakt het lesmateriaal gereed en ruimt na afloop van de lessen op.
 • Vult voorraden aan.
 • Assisteert bij de organisatie van uitstapjes, vieringen, festiviteiten e.d.

Welke opleiding is nodig voor het werken als onderwijsassistent Amsterdam bij DE BREDE SELECTIE?

MBO 4 Pedagogisch werk richting onderwijsassistent

 Welke vaardigheden en kennis zijn nodig voor een onderwijsassistent?

 • Vaktechnische kennis van didactische en pedagogische toepassingen in het basisonderwijs.
 • Bekendheid met groepsprocessen.
 • Vaardigheid in het omgaan met en corrigeren van gedrag van leerlingen.
 • Vaardigheid in het organiseren van groepjes in de klassensituatie.
 • Vaardigheid in het uitvoeren van praktische/organisatorische werkzaamheden.
 • Vaardigheid in het samenwerken met collega’s en ouders.
 • Enthousiasme en flexibiliteit.

 

 

 

Solliciteer DBS

 • Upload CV
 • Formulieren zonder motivatie en C.V. worden niet in behandeling genomen

Kom je er niet
helemaal uit?

Neem contact op met
DE BREDE SELECTIE

info@debredeselectie.nl
020 - 820 34 70