Vakleerkracht beeldende vorming

Home » Andere functies » Vakleerkracht beeldende vorming

Vakleerkracht beeldende vorming bij DE BREDE SELECTIE in Amsterdam

De vakleerkracht beeldende vorming verzorgt de creatieve lessen op de basisschool.

Wat zijn de taken van een vakleerkracht beeldende vorming?
Als vakleerkracht beeldende vorming stimuleer je het werken met handen, hoofd en fantasie. Je kan de praktische uitvoering van beeldend vormingslessen goed uitleggen.

• het verzorgen van lessen beeldende vorming in het basisonderwijs
• het organiseren van creatieve projecten
• het verlenen van ondersteuning bij organisatorische en begeleidingsactiviteiten
• het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing in het basisonderwijs

Kennis en vaardigheden
• een enthousiaste en actieve uitstraling
• kennis heeft van de fases van het creatief proces en dit meeneemt in de lessen
• aandacht heeft voor ontdekkend en onderzoekend leren
• inspirerend en positief is, denkt in kansen en mogelijkheden
• het leuk vindt om te werken met kinderen vanuit diverse sociale- en culturele achtergronden
• kan communiceren met kinderen, collega’s en ouders
• flexibel is, maar ook gestructureerd en georganiseerd is
• kennis heeft over actuele onderwijs- en kunstvak-ontwikkelingen

Welk diploma is nodig voor de functie van vakleerkracht beeldende vorming?
• diploma docent beeldende vorming
• of vergelijkbare opleiding in combinatie met ervaring op een basisschool

Solliciteer DBS

  • Upload CV
  • Formulieren zonder motivatie en C.V. worden niet in behandeling genomen

Kom je er niet
helemaal uit?

Neem contact op met
DE BREDE SELECTIE

info@debredeselectie.nl
020 - 820 34 70