Vakleerkracht gym

Home » Andere functies » Vakleerkracht gym

De taken van een vakleerkracht bewegingsonderwijs in Amsterdam zien er over het algemeen als volgt uit:

• kinderen motiveren en stimuleren tot een onderzoekende en zelfstandige leerhouding
• ontwerpen van lessen en lessenreeksen met een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsvormen
• demonstreren en uitleggen van verschillende oefeningen en spelvormen aan leerlingen (klassikaal en/of individueel)
• zorgdragen voor een veilige omgeving (onder meer door de leerlingen duidelijk te instrueren, door matten neer te leggen en door vangers op te stellen bij turnoefeningen)
• in voorkomende gevallen aanbieden van eerste hulp en inschakelen van medische ondersteuning
• signaleren van vooruitgang of stagnering in de leersituatie en op basis hiervan bijstellen van de lesinhoud
• vastleggen van resultaten en vorderingen van individuele leerlingen
• ontwerpen van evaluatie- en toetsmethoden, zowel praktisch als theoretisch
• organiseren van sportdagen en –toernooien
• in overleg met collega’s vaststellen van inhoud en doelstellingen van de lessen lichamelijke opvoeding
• onderhouden van externe contacten met bijvoorbeeld sportverenigingen, gemeente en buurtwerkers ten behoeve van het schoolsportprogramma
• bijhouden en eventueel inhoudelijk implementeren van relevante vakliteratuur
• monitoren en evalueren van het onderwijs en zo nodig aanpassen van het lesprogramma

Kennis en vaardigheden
• enthousiasme en actieve uitstraling
• flexibel
• kunnen differentiëren
• goed kunnen plannen en organiseren
• duidelijke visie op bewegingsonderwijs
• kennis van de leerlijnen en doelen bewegingsonderwijs

Welk diploma heb je nodig om als vakleerkracht bewegingsonderwijs?
• ALO diploma óf
• Pabo-diploma met gymbevoegdheid
• BHV-diploma (of de bereidheid deze te behalen)

Solliciteer DBS

  • Upload CV
  • Formulieren zonder motivatie en C.V. worden niet in behandeling genomen

Kom je er niet
helemaal uit?

Neem contact op met
DE BREDE SELECTIE

info@debredeselectie.nl
020 - 820 34 70