Zij-instromer

Home » Werk als leerkracht » Zij-instromer

Wil jij leerkracht op een basisschool worden, heb jij een HBO of WO diploma op zak en heb je de afgelopen twee jaar niet ingeschreven gestaan op een Pabo opleiding? Dan kun je in aanmerking komen voor het zij-instroom traject. Dit is een intensief project waarbij je in twee jaar een opleiding volgt aan de Pabo en meteen aan het werk mag als leerkracht. Leerkracht zijn is een bijzonder mooi vak. Je legt de basis voor het leven van kinderen. Dit is een verantwoordelijke taak en daarom willen wij kandidaten goed opleiden en begeleiden. Kinderen hebben immers recht op goede leerkrachten. Daar investeren de besturen binnen de Federatie openbaar basisonderwijs Amsterdam in door een opleidings-en werkervaringstraject te bieden van in ieder geval twee jaar. De subsidie die beschikbaar is voor zij-instromers wordt hier ook voor ingezet. De volgende schoolbesturen werken samen binnen de Federatie: AWBR, OOADA, STAIJ, Sirius, Innoord, STWT, VierTaal en Orion.

Overweeg je een overstap naar het basisonderwijs? Laat je dan eerst goed informeren.

  • Voor een zij-instroom in beroep traject werken wij werken samen met de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam. We raden je aan om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen zodat je duidelijker beeld krijgt van de inhoud, duur en intensiteit van het opleidingstraject. Op deze website vind je meer informatie over data en aanmelden.
  • Algemene informatie over het traject is hier te vinden.
  • Voordat je kunt starten aan het opleidingstraject wordt er een geschiktheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek bestaat uit het vullen van een portfolio en er wordt een les-assessment afgenomen. Om je hierop voor te bereiden heb je zeker 3 maanden nodig. In die periode loop je minstens een dag mee op een basisschool, bij een van de aangesloten besturen. Soms krijg je dan een aanstelling als onderwijsassistent tijdens de werkervaringsperiode.
  • Om het jou wat gemakkelijker te maken kun je DE BREDE SELECTIE (invalpool van de Federatie openbaar primair onderwijs in Amsterdam) mailen. Zij kunnen je wegwijs maken in opleidingsland voor de lesbevoegdheid en hebben ook een overzicht van de mogelijkheden binnen het openbaar onderwijs Amsterdam.
  • De Brede Selectie is bereikbaar via zij-instroom@debredeselectie.nl.

Wil je in aanmerking komen voor een Zij-instroomtraject?

Neem ook dan contact op met DE BREDE SELECTIE. Zij hebben een goed overzicht over wat de diverse schoolbesturen in Amsterdam bieden.  De schoolbesturen krijgen een overzicht van belangstellende kandidaten en kunnen dan zelf contact met je opnemen als er een plek beschikbaar komt of de selectieprocedure start. Hou er rekening mee dat je minstens een dag of meerdere dagdelen per week beschikbaar bent om te werken aan het geschiktheidsonderzoek. Als je bent aangenomen voor het zij-instroomtraject, krijg je veelal een aanstelling van minstens 2 betaalde lesdagen en een halve/hele doorbetaalde studiedag.

Kom je niet in aanmerking voor het Zij-instroomtraject en wil je toch graag werken in het basisonderwijs?

Dan is er nog de mogelijkheid om een deeltijdstudie te volgen en raden we je aan de website www.hva.nl te bezoeken. Ook hierover kan DE BREDE SELECTIE je meer informatie geven.

Solliciteer DBS

  • Upload CV
  • Formulieren zonder motivatie en C.V. worden niet in behandeling genomen

Kom je er niet
helemaal uit?

Neem contact op met
DE BREDE SELECTIE

info@debredeselectie.nl
020 - 820 34 70